ZAPRASZAMY NA OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA RODZICÓW

  • 6 LUTEGO 2020, GODZ. 18.00
  • 27 LUTEGO, GODZ. 18.00

W SIEDZIBIE SZKOŁY PRZY UL ŚWIĘTOJERSKIEJ 24 w WARSZAWIE

Podczas spotkań:

  • przybliżymy misję szkoły;
  • metody pracy z dziećmi;
  • przedstawimy sposób funkcjonowania placówki;
  • oraz szczegółową procedurę rekrutacji.

PROCEDURA REKRUTACYJNA to dwa 2 SPOTKANIA kandydata z zespołem psychologiczno – pedagogicznym i nauczycielami szkoły.

Spotkania mają na celu potwierdzenie bazowej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, określenie poziomu jego samodzielności oraz umiejętności, rozpoznanie sposobu funkcjonowania w sytuacjach społecznych.

Rekrutacja nie ma charakteru egzaminu, którego dziecko może nie zdać, jeśli czegoś nie wie lub nie potrafi!

Dla kandydatów oraz rodziców spotkania rekrutacyjne są okazją do rozpoznania środowiska szkoły i personelu. Rodzice otrzymają od nas informacje zwrotne na temat swoich dzieci.

Spotkania z dziećmi będą miały następujący charakter:

  • ocena umiejętności kandydatów w formie zajęć w 3 osobowej grupie oraz podczas pracy indywidualnej z nauczycielem;
  • udział w grupowych zajęciach dydaktycznych oraz sportowych.

Rodziców poprosimy ponadto o wypełnienie kwestionariusza informacyjnego.

bądź telefonicznie pod nr telefonu:

  • 508 859 169

By akopyt