Końcowy efekt prac

Integracja sensoryczna jest procesem, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z wnętrza organizmu oraz ze środowiska i wysyła odpowiednią reakcję. Podstawą optymalnego rozwoju i działania wszystkich pozostałych zmysłów jest ich  dobre zintegrowanie. Podczas terapii sensorycznej nasi uczniowie wykonują ćwiczenia na poziomie swoich możliwości oraz umiejętności 😀.