W czerwcu klasa pierwsza zrealizowała ostatnie zadanie z projektu edukacyjnego „Hałabała zna Go Polska cała”. W ramach podziękowania chłopcy otrzymali pamiątkowy certyfikat, który będzie im przypominał o spotkaniach z krasnalem.