20.11 – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka nie mógł przejść bez echa w naszej szkole. Dyskutując poznaliśmy prawa dziecka, bawiąc się w prawdę -fałsz utrwaliliśmy wiedzę, a na koniec powstał wspólny piękny plakat! To był dla nas ważny dzień.