27 stycznia 2021

 1. Wspólne odrabianie lekcji;
 2. Układanie klocków;
 3. Grupowa rozmowa na temat balu karnawałowego;
 4. Wykonywanie rekwizytów na bal karnawałowy;
 5. Układanie konstrukcji przy pomocy różnych elementów;
 6. Czytanie książki;
 7. Wspólna gra w szachy z komputerem (tablica multimedialna);
 8. Zabawy: „maszeruj i licz”, „lustro”;
 9. Podwieczorek;
 10. Wspólne nadmuchiwanie balonów na bal karnawałowy;
 11. Zabawa balonami;
 12. Wspólna gra w zbijanego.