Karta Dużej Rodziny

036fa3f3-7e27-48d6-981d-0d6bd5f58d27
W naszej szkole realizujemy program Karta Dużej Rodziny. Zakres szczegółowych uprawnień Karty Dużej Rodziny przysługujących w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 7 im. Bronisława Geremka, ul. Karmelicka 26 00-181 Warszawa oraz Społecznym Gimnazjum nr 55, Karmelicka 26 00-181 Warszawa: 20% zniżki na czesne przy pierwszym i drugim dziecku oraz trzecim i następnym dziecku rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta została wydana w maju 2015 r. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Po więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny zapraszamy na stronę  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina