Podanie o przyjęcie do Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji AlterEdu





  Telefon i email do kontaktu w sprawie rekrutacji




  Adres zamieszkania





  Adres zameldowania





  Dane opiekunów











  Wybór przedmiotów


  język niemieckijęzyk francuskiinny język (jaki?)¹zwolniony z II języka obcego
  ¹ realizowany samodzielnie i zaliczany semestralnymi egzaminami klasyfikacyjnym


  religiaetykażadne z powyższych