W związku ze zmianą terminu ferii zimowych i koniecznością oddania pracownikom dnia wolnego za 6.01.2021

 (Święto trzech Króli) przypadającego w ferie nastąpi zmiana organizacji zajęć. 

Ostatnie spotkanie przed Świętami Bożego Narodzenia odbędzie się 18.12.2020 i zwyczajowo jest to Wigilia szkolna. 

Tym razem spotkamy się „one line“ o 12.00.

Poniedziałek 21.12.2020 jest w związku tym dniem wolnym od zajęć (za 6.01.2020). 

Dotyczy to zajęć w liceum i w klasach 7 i 8 w szkoły podstawowej.

                                                                                                   Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych taką nowiną                                                                                                                  Piotr Kostrzyński