W piątek naszej szkole odbył się Dzień Demokracji. To był niezwykły czas pełen ważnych dyskusji, debat i głosowań. Każdy z uczniów mógł wyrazić swoje zdanie i uczestniczyć w procesie decyzyjnym. To właśnie w takie dni uczymy się, jak ważna jest partycypacja i szanowanie różnych punktów widzenia.