Jak najlepiej usystematyzować wiedzę na temat baśni? To bardzo proste! Od teorii po zajęcia praktyczne! Nasi uczniowie z klasy trzeciej mieli za zadanie napisać baśń o niezwykłych bohaterach, walce dobra ze złem, magicznych miksturach oraz stworzeniach!

Na początku dzieci poznały definicję oraz elementy baśni. Kolejnego dnia każde z nich przyniosło do szkoły książki o podanej tematyce i szukali, czy podany opis jest faktyczny. Po tej analizie przystąpili do pisania swoich baśni.