W ostatnim czasie uczniowie klasy trzeciej uczestniczyli w zajęciach z sensoplastyki. To niezwykle kolorowa plastyka z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Po zajęciach dzieci oceniły warsztat mianem
odlotowych.